L'estratègia SOLARCAT

L'estratègia SOLARCAT - l'energia solar esdevindrà el pilar central de la transició energètica a Catalunya: Assolir un nou model energètic i arribar al 100% d'energies renovables el 2050


L’estratègia SOLARCAT prepararà Catalunya per a la captació, aprofitament i emmagatzematge elèctric de l’energia solar, l’energia del segle XXI. L’estratègia SOLARCAT es fonamenta en la capacitat de la Generalitat d’actuar com a consumidor actiu i amb capacitat d’influència en el mercat i alhora un exemple d’aposta per un model energètic més net, renovable, autòcton, participatiu i distribuït.

D’aquesta manera, Catalunya aposta per un model alternatiu a les subhastes de l’estat espanyol que només han donat l’opció a la participació en la generació i gestió energètica a grans empreses, replicant-se així el model energètic del segle XX, centralitzat i en mans de poques empreses i deixant fora projectes cooperatius i participatius que, en països com Alemanya o Dinamarca suposen més del 50% de la capacitat instal·lada.


Aquesta estratègia implica destinar  5 milions d’euros a desenvolupar el programa de sostres solars amb emmagatzematge distribuït, que ha de garantir la possibilitat que els ciutadans de Catalunya puguin generar, emmagatzemar, compartir i vendre (quan la normativa espanyola ho permeti) l’energia que generen tot aprofitant el principal recurs energètic de què disposa Catalunya, el Sol. També servirà per aprovar la línia d’incentius econòmics per a la implantació de més de 1.000 equips d’emmagatzematge elèctric distribuït -bateries d’ió liti- associades a aproximadament un miler instal·lacions solars fotovoltaiques residencials amb una potència total aproximada de 3 MW, amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència de les instal·lacions i afavorir la creació de comunitats solars de ciutadans amb participació activa en el mercat elèctric.

 

link oficial:

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/303651/ca/govern-aprova-desenvolupar-lestrategia-solarcat-perque-lenergia-solar-esdevingui-pilar-central-transicio-energetica-catalunya.do

video de l'estratègia SOLARCAT

Watts at Home

En línia

Watts at Home

Hola!
En què et podem ajudar? 😊

16:13