Política de privacitat

Denominació Social: WATTS AT HOME ENERGIA S.L.

C.I.F: B55306641

Domicili Social: C / Just Puig setembre 3C, 17460 CELRÀ

Telèfon: 669536902

Inscrita al Registre Mercantil de Girona, full GI-62859, volum 3178, foli 13 en data 02/11/2017


En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, s'informa a l'usuari de la web que mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat, presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcioni a través del web http://www.wattsathome.com siguin tractades en un fitxer responsabilitat de WATTS AT HOME ENERGIA SL la finalitat del qual és gestionar la relació comercial amb els usuaris de la web, remetre periòdicament butlletins electrònics amb notícies relacionades amb l'activitat d'energies renovables i el sector d'aquesta activitat.
Quan les dades personals siguin recollides a través d'un formulari, caldrà que l'usuari aporti, almenys, les dades marcades amb un asterisc. En cas que no es subministressin, WATTS AT HOME ENERGIA S.L. no podrà gestionar el servei sol·licitat.
S'informa a l'interessat que, en compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades recollides en aquest document, o que s'originen en el seu desenvolupament, siguin objecte de tractament automatitzat, integrant-se en el fitxer de clients i / o proveïdors de WATTS AT HOME ENERGIA SL, amb la finalitat de dur a terme les seves activitats pròpies d'instal·lació i gestió de tecnologia fotovoltaica sol·licitada per l'interessat, dins de les quals es troba l'enviament per via electrònica o un altre canal de comunicació .
WATTS AT HOME ENERGIA S.L. ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. L'interessat podrà exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició que procedeixin, acreditant la seva identitat a l'adreça de correu electrònic info@wattsathome.com, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal. El destinatari d'aquestes dades i el responsable del tractament és Albert Juan Casademont, amb domicili a aquests efectes en Ctra Palamós 46 Bx 2, 1740 Celrà, Girona adjuntant fotocòpia del seu D.N.I. o document identificatiu substitutori.
Així mateix, i en compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, WATTS AT HOME ENERGIA S.L. informa a l'usuari de la web que enviarà periòdicament butlletins electrònics amb notícies relacionades amb l'activitat del seu sector, que puguin ser del seu interès, mitjançant correu electrònic oa través d'un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, a aquells usuaris que hagin atorgat expressament el seu consentiment prèviament i de forma expressa per a la recepció d'aquestes comunicacions. L'usuari té dret a oposar-se al tractament descrit a través dels mitjans indicats per a l'exercici dels seus drets, que s'exposen en paràgrafs anteriors o mitjançant l'enllaç habilitat a l'efecte en els butlletins electrònics.
Darrera actualització: gener de 2018

Watts at Home

En línia

Watts at Home

Hola!
En què et podem ajudar? 😊

14:38