Ajudes Next Generation per la rehabilitació d'habitatges a Catalunya

Ajudes directes de fins a 3000€ per la rehabilitació energètica o energies renovables en habitatges

AJUTS A LES ACTUACIONS DE MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN HABITATGES

 

L' objecte és el finançament d'actuacions i obres de millora de l'eficiència energètica als habitatges, ja siguin unifamiliars o pertanyents a edificis plurifamiliars.

La línia de subvenció s’adreça a les persones propietàries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual, com ara la modificació de tancaments, el canvi de finestres o el canvi de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa.

Aquestes actuacions, a més de l’estalvi econòmic que comporten en el consum energètic de la llar, contribuiran a mitigar els efectes del canvi climàtic i a construir un país més sostenible. 

Si estàs interessat en més informació dels carregadors o vols demanar-nos un pressupost fes click AQUÍ

 

INFORMACIÓ D'INTERÉS

DESTINARIS
Propietaris d’habitatges i també usufructuaris i llogaters, en el cas que assumeixin el cost de les obres.

DOTACIÓ
58,5 milions d’euros en diversos exercicis, dels quals 24,04 euros són pel Programa 4 d'ajuts a les actuacions per a la millora de l'eficiència energètica en habitatges repartits durant els exercicis 2022, 2023 i 2024

 

REQUISITS DEL PROGRAMA 4.

  • La intervenció ha de ser en el domicili habitual del beneficiari de la subvenció.
  • L’obra ha de suposar una de les següents opcions:
    • Una reducció de la demanda energètica del 7%
    • Una reducció en el consum d’energia primària no renovable del 30%
    • Una actuació que impliqui una millora en l’envolupant tèrmic de l’habitatge.

El cost mínim de l’actuació ha de ser igual o superior a 1.000 euros per habitatge. 

L’import de la subvenció serà del 40 % del cost de l’actuació, amb un límit de 3.000 euros

Per fer-ho cal disposar d'un certificat energètic previ (realitzat màxim 2 anys abans de la rehablitació) i previ a la realització i pagament de les reformes. Disposant d'aquest certificat energètic previ, es podrà comptabilitzar la millora energètica post-millora.

Atenció. L'energia fotovoltaica es podria vincular en la reducció del consum d'energia primària no renovable del 30%. Per aconseguir-ho, és quasi imprescindible que els sistemes de generació d'aigua calenta i de climatització de l'habitatge siguin 100% elèctrics.

clica AQUÍ per obtenir més informació d'aquesta subvenció.

Si estàs interessat en més informació dels carregadors o vols demanar-nos un pressupost fes click AQUÍ

Watts at Home

En línia

Watts at Home

Hola!
En què et podem ajudar? 😊

16:02