Pla MOVES III

El programa d'ajudes MOVES III aporta una nova onada de capital a la mobilitat sostenible.
Aquest plà d'ajudes prové del fons "Next Generation", que compta amb un mínim de 400M, ampliables a 800M, i evolucionable de cara a futurs anys.

 

Si estàs interessat en més informació dels carregadors o vols demanar-nos un pressupost fes click AQUÍ

 

Aquesta línia de subvencions es presenta com una nova empempta al sector privat i de particulars per electritzar cada vegada més la mobilitat, a un cost més assequible.

Aquí podem veure la repartició de fons presentada per l'Estat:

Dades d'importància

• Termini per execució i justificació de 12 mesos, des de l’atorgament de l’ajut
• Es cobra l’ajut atorgat un cop validada la justificació presentada
• Final de la convocatòria (per sol·licitar l'ajuda): 31 de Juliol de 2024. PRORROGAT!

Aquests fons estaran dividits en dotacions per vehicles elèctrics i per infraestructura de recàrrega (CARREGADORS)

Per tal de tramitar correctament les subvencions, s'estipulen les següents classificacions

CLASSIFICACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA EN FUNCIÓ DE LA POTÈNCIA

a) Recàrrega vinculada, amb potència fins a 7kW
b) Recàrrega convencional, entre potències de 7 i 15kW
c) Recàrrega semiRàpida, entre potències de 15 i 40kW
d) Recàrrega Ràpida, entre potències de 40 i 100kW
e) Recàrrega ultraRàpida, potències a partir de 100kW

IMPORTANT : Els punts de recàrrega de potència ≤ 22 kW sol·licitats per empreses, han d'estar dotats de funcionalitats de recàrrega intel·ligent.

LA INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA PODRÀ ESTAR DESTINADA ALS SEGÜENTS USOS:


a) Ús privat en sector residencial, inclosos els habitatges unifamiliars
b) Ús públic en sector no residencial (aparcaments públics, hotels, etc.)
c) Ús privat en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques (pròpia flota)
d) Ús públic en zones d'estacionament d'empreses privades i públiques (treballadors i clients)
e) Ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans
f) Ús públic en xarxa de carreteres, sent d'especial interès la infraestructura de recàrrega en estacions de servei i gasolineres

 

A continuació es descriuen els % subvencionables 

moves 3 icaen

Si estàs interessat en més informació dels carregadors o vols demanar-nos un pressupost fes click AQUÍ

COSTOS SUBVENCIONABLES PER A LA INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA

 • Projecte, obra civil i enginyeria i direcció d’obra
 • Instal·lació o actualització de qualsevol element elèctric (inclòs el transformador)
 • Treballs a la xarxa de distribució, centres de seccionament i transformació i escomesa de mitja tensió, necessaris per a connectar la infraestructura de recàrrega
 • Adequació de terrenys o carreteres
 • Costos d'instal·lació, costos per permisos relacionats i necessaris
 • Cablejat fins el punt de connexió del vehicle i punt de recàrrega
 • Sistema de pagament integrat a l’estació de recàrrega
 • La senyalització i sistema de gestió, control i seguretat
 • Els costos de la unitat de producció renovable o emmagatzematge local per generar o emmagatzemar l'energia elèctrica, cas d'existir, seran elegibles únicament si estan
  exclusivament dedicats a punt de recàrrega i es poden considerar part de l'estació de recàrrega i la capacitat nominal de producció de la instal·lació de producció d'electricitat in situ no excedirà de la potència nominal o capacitat de proveïment màximes de la infraestructura de recàrrega a què estigui connectada

 

COSTOS SUBVENCIONABLES PER ALS APARCAMENTS COMUNITARIS EN EDIFICIS EXISTENTS EN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL

 • Preinstal·lació elèctrica
 • Conducció principal per les zones comunitàries de tubs, canaleres, safates, etc.. Que permeti i faci possible la realització de derivacions fins a les estacions de recàrrega ubicades a les places d’aparcament
 • També seran elegibles els sistemes de gestió de la càrrega dels vehicles elèctrics, així com instal·lacions de telecomunicacions, internet, 3G, 4G o sistemes similars que permetin garantir una càrrega de vehicles intel·ligent que minimitzi les necessitats d'un augment de la potència elèctrica contractada

Si estàs interessat en més informació dels carregadors o vols demanar-nos un pressupost fes click AQUÍ

 

Watts at Home

En línia

Watts at Home

Hola!
En què et podem ajudar? 😊

15:57