Quin IVA s'ha d'aplicar? 10 o 21%?

És possible que diferents empreses et facin pressupostos amb un IVA diferent? 10%? 21%? Qui està aplicant un IVA correcte en el teu pressupost o factura?

A continuació t'ho expliquem en detall!

 

Cal tenir present que a les instal·lacions de plaques fotovoltaiques se'ls aplica una quantitat d'IVA o una altra en funció del tipus d'instal·lació i tipus de client.  D’entrada és complicat que una instal·lació fotovoltaica a realitzar en un habitatge existent es pugui aplicar un IVA reduït.

També s'ha de recordar que en casos d’inspecció que siguin fraudulents en aquest aspecte, l’Agència Estatat de l’Administració tributària obligarà tant al client final com al contractista a contribuir l’IVA evitat i a pagar important sanció econòmica.

 

Seguidament, t'exposem els diferents tipus d’IVA vigents que es poden aplicar:

IVA AL 0%:

Empresari (activitat professional):

 • Instal·lació d'OBRES NOVES o de OBRES DE REHABILITACIÓ. En aquest cas pot anar per Inversió del Subjecte Passiu (ISP) i per tant, IVA 0%. 

 

Si estàs interessat en un pressupost fes click AQUÍ

 

IVA AL 10%:

Es pot aplicar un IVA del 10% en actuacions realitzades en un habitatge d'una persona física (activitat particular) en els següents casos:

 • OBRES NOVES
 • OBRES DE REHABILITACIÓ
  • Contractes formalitzats directament entre el promotor i el contractista.
  • Ha d'existir un projecte de rehabilitació redactat i validat per un arquitecte, arquitecte tècnic o enginyer i segellat pel Col·legi oficial, que acrediti:
   1. Que el 50% del cost total del projecte sigui estructural, façana…
   2. El cost total de les obres del projecte excedeixi al 25% del preu d’adquisició de l’immoble si s’ha comprat durant els 2 anys anteriors a l’inici d’obra, o bé al valor de mercat que tingui en el moment d’inici.
 • OBRES DE RENOVACIÓ I REPARACIÓ d'instal·lacions ja fetes sempre i quan es compleixi el següent:
  • Quan la suma del material no sobrepassi el 40% del total de la factura
  • Quan el destinatari sigui persona física (sense activitat empresarial ni professional) o comunitat de propietaris.
  • Quan s’utilitzi l’habitatge per a ús particular.
  • Quan faci més de 2 anys de la construcció o de la darrera rehabilitació.

Si estàs interessat en un pressupost fes click AQUÍ

IVA AL 21%:

Habitatge d'una persona física (activitat particular):

 • S'aplica el 21% d'IVA si no es compleixen els requisits anteriors d'IVA al 10%.  

Vols generar-te la teva pròpia energia? Contacta'ns AQUÍ!

Watts at Home

En línia

Watts at Home

Hola!
En què et podem ajudar? 😊

14:37